مشاوره،طراحی،پياده سازی و توسعه سیستم های نرم افزاری سفارش مشتری

09139013898 مشــاوره پشتیبانی بدون محدودیت زمانی
طراحی و پیاده سازی وب سایت رسپانسیو
طراحی خلاقانه سایت و فروشگاه
سامانه جامع اتوماسیون تردد
سامانه اتوماسیون تردد و محاسبه حقوق
طراحی و پیاده سازی سامانه مدیریت ارتباط با مشتری(CRM)
سامانه مدیریت ارتباط با مشتری(CRM)
طراحی و پیاده سازی سامانه ارزیابی عملکرد کارکنان
سامانه ارزیابی عملکرد کارکنان سازمان
سامانه جامع برنامه ریزی راهبردی سازمان
سامانه برنامه ریزی راهبردی سازمان